Tvrtke usmjerene na rast i razvoj često zanemaruju sigurnosni aspekt. Nije pitanje da li će se desiti štetan događaj, već kad će se desiti i kojih razmjera će biti posljedice.
PIA veliku pažnju polaže prevenciji, a za klijente vršimo sigurnosne prosudbe koje uključuju:

  • analiza postojećeg stanja sigurnosti,
  • procjena rizika,
  • utvrđivanje protokola postupanja u kriznim kao i u redovnim situacijama, (upravljanje rizikom),
  • uvođenje procedura prilikom definiranja i manipulacije poslovnim tajnama,
  • predlažemo i implementiramo mjere za povećanje stupnja sigurnosti.